دوشنبه, 2 ارديبهشت 1398

دزباره آلومتك


سازمان نما و تشكيلات


واحدهاي تشكيلاني سازمان


كنترل كيفيت و آزمايشگاه


كنترل كيفيت

واحد كنترل كيفيت شركت آلومتك از همان روزهاي اوليه تاسيس خود به عنوان واحدي مستقل و كارآمد، روز به روز تكامل پيدا كرده و امروز با حدود 25 نفر پرسنل جوان و آموزش ديده در پنج حوزه اصلي و ده ايستگاه مقيم در كارگاههاي توليدي مشغول به كار مي باشند.

فعاليت هايي همچون نمونه برداري، انجام آزمون هاي ايستگاهي بر اساس طرح كنترل كيفيت و در نهايت افزايش كيفيت محصولات توليدي با ارائه ديدگاه هاي خود بر اساس استانداردهاي ملي و بين المللي به واحد توليد و تعامل براي بالا بردن سطح كيفيت محصولات خود بر پايه اطلاعات آماري و... بر عهده اين واحد مي باشد.


فعاليت هاي اين واحد ارتباط تنگاتنگي با واحد آزمايشگاه داشته به طوري كه اين واحد به عنوان اصلي ترين مشتري داخلي آزمايشگاه ها مطرح مي باشد.

 

اين واحد از سه بخش مختلف ذيل تشكيل و سازماندهي گرديده است:

1.      كنترل كيفيت مواد اوليه و وارداتي به شركت

2.      كنترل كيفيت مواد حين ساخت و محصول نهايي

3.      كنترل كيفيت ترخيص محصول

 

 لازم به ذكر است اين واحد كليه آيتم هاي كنترلي خود را مطابق استانداردهاي بين المللي از جمله ASTM,BS,DIN,IEC,NFC و ساير استانداردهاي مورد درخواست مشتريان انجام مي دهد.                                  


دريافت فايل


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8