آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومتک (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11477و شناسه ملی 10100453064

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت آلومتک(سهامی عام) یا وکیل قانونی آنان دعوت می شود در مجمع عمومی سالیانه که روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 راس ساعت 10:00صبح در محل تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو، پلاک2، سالن خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می گرددحضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

  1. استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29
  2. استماع گزارش بازرس قانونی وحسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 1398/12/29
  3. بررسی و تصویب صورت های مالی عملکرد سال مالی 1398 و تنفیذ ماده 129قانون تجارت
  4. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی 1399 و تعیین حق الزحمه آنان
  5. تعیین حق حضور و پاداش اعضاء هیئت مدیره
  6. تعیین روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی های شرکت
  7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

با توجه به شیوع بیماری کرونا و مصوبه مدیریت محترم نظارت بر ناظران بورس و اوراق بهادار امکان حضور فیزیکی سهامداران حقیقی و حقوقی در مجمع حداکثر15 نفر مقدور می باشد. لذا نیم ساعت قبل از شروع جلسه تا حداکثر15نفر کارت ورود به جلسه صادرخواهد شد.از سوی دیگر با توجه به الزام حضور ارکان مجمع هیئت رئیسه نمایندگان سازمان بورس و حسابرس و بازرس قانونی شرکت از سهامداران محترم تقاضا میگردد ضمن مشاهده همزمان مجمع از طریق کانال اینستاگرام به آدرس alumrodcorporation@ سوالات خود را از طریق پیامک به شماره 09026692205 ارسال نمایند.

هیئت مدیره شرکت آلومتک(سهامی عام)