بنا به دعوت درج شده در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره 27597 مورخ 1399/04/12 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومراد (سهامی عام) راس ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 23/04/1399 با حضور 25.863.983 سهم (52.21درصد) سهامداران شرکت به شرح لیست پیوست، با حضور حسابرس و بازرس قانونی، بر اساس دستور جلسه مندرج در آگهی در محل تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات الهی، نبش خیابان ورشو، پلاک2، سالن اجتماعات خانه اندیشمندان علوم انسانی تشکیل گردید.
به استناد صدر ماده 101 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، با ریاست آقای مهدی اسکندری (کدملی4621779443) آقایان علی منصوری (کد ملی0794912648) و مهدی سهرابی(کد ملی2121573216) به سمت ناظر و خانم سهیلا کلاهی نوتاش (کد ملی 0049960636) بعنوان دبیر جلسه توسط سهامداران حاضر انتخاب گردیدند، رسمت جلسه مجمع اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:
1- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29.
2- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 1398/12/29.
3- بررسی و تصویب صورتهای مالی و عملکرد سال مالی 1398.
4- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی 1399 و تعیین حق الزحمه آنان.
5- تعیین حق حضور و پاداش اعضاء هیئت مدیره.
6- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
7- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.
پس از قرائت دستور جلسه، بدواً
– گزارش هیئت مدیره قرائت و به سوالات مطرح شده پاسخ های لازم داده شد.
– گزارش بازرس قانونی شرکت قرائت گردید و به سوالات مطرح شده از طرف سهامداران حاضر در مجمع عمومی طبق خلاصه مذاکرات پاسخ داده شد.
سپس مجمع وارد بحث و بررسی پیرامون دستور جلسه شده و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:
1- مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه سال 1398 شرکت را با اکثریت آراء مورد تصویب قرارداد.
2- موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب با شناسه ملی 10100313970 بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی 10861687625 بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1399 شرکت انتخاب شدند.
3- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های رسمی شرکت بعنوان روزنامه کثرالانتشار تعیین گردید.